Asbestattest

Asbestattest

In de loop van 2022 wordt een asbestattest((opent in nieuw venster)) verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. In de tussentijd is het niet verplicht om de aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van een woning. Als koper is het verstandig om toch een asbestinventaris te vragen om de aanwezigheid van asbest te kennen en risico’s bij renovaties te vermijden.

Actieplan Asbestafbouw

Het actieplan Asbestafbouw((opent in nieuw venster)) streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Voorbeelden zijn asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Die streefdata zijn niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen. De Vlaamse Regering voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert.